​​با ما در ارتباط باشید

فرم درخواست تماس

اطلاعات خود را وارد نمایید و برای ما بفرستید. در کوتاه ترین
زمان با شما تماس خواهیم گرفت.

​​​​آدرس کلینیک:
​​​​​​​
تهران ، بلوار کشاورز ،خیابان فلسطین ، خیابان بزرگمهر ، پلاک 30​​​​​​​

:Telegram

@dradibclinic

:​Whatsapp

@dradibclinic