راهنمای ثبت سفارش

1-جهت ثبت نهایی سفارش خود لازم است مبلغ محصول مورد نظر 
خود را به شماره کارت /حساب زیر واریز نمائید .

6104-3378-3374-7924
به نام فرشته جعفری

2-بعد از انتقال وجه فرم مقابل را کامل پر کرده و ثبت کنید.

3- با شماره 09125935003 جهت پیگری سفارش خود تماس حاصل فرمائید.

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.