لیست برندهای ایمپلنت‌ دندانی و بازه ی قیمت:

در این مرکز از برندهای معتبر با ضمانت مادام العمر Zimmer 🇺🇸 (زیمر-آمریکا)، Bego 🇩🇪 (بِگُ-آلمان)،  SIC 🇨🇭 (اِس‌آی‌سی-سوییس) و Straumann SLActive استفاده می‌گردد.
شروع قیمت پایه و روکش PFM از 15,000,000 تومان می‌باشد.
هزینه نهایی پس از معاینه حضوری مشخص و اعلام می‌گردد.


دریافت وقت مشاوره رایگان